Usługi

Oferujemy Państwu następujący zakres usług:

  1. Bieżąca obsługa księgowa

    Zakres prowadzonej przez nas bieżącej obsługi księgowej obejmuje prowadzenie pełnej księgowości dla podmiotów gospodarczych, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Einnahmen-Ausgabenrechnung). Dla podatników VAT prowadzimy rejestry VAT, sporządzamy deklaracje oraz przesyłamy je elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Prowadzimy ewidencje środków trwałych.

    Roczne sprawozdanie finansowe sporządane jest w ramach stałej kooperacji przez kancelarię doradcy podatkowego Jürgena Strohmayer.

  2. Kadry i płace:

    W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie umów o prace, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, Stadtkasse, Gebietskrankenkasse (WGKK) i Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs-Kasse (BAUK). Dla naszych klientów prowadzimy akta osobowe pracowników, dokonujemy i zameldowania i wymeldowania pracowników w WGKK i BUAK, przygotowujemy według istrukcji pracodawcy świadectwa pracy. Sporządzamy również zaświadczenia o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu.

Kontakt

KLIMEK & Partner Bilanzbuchhalter GmbH

Kärntner Ring 14
1010 Wien
Austria

Tel: +43 1 515 50 131
Fax: +43 1 515 50 50

E-mail: office@klimekpartner.com